Psycholoog Sint-Niklaas

Diagnostiek in Sint-Niklaas bij psycholoog Alexander Mikolon

Diagnostiek voor kinderen

Psychosociale problemen

Algemeen functioneren
Aan de hand van vragenlijsten voor het kind, de ouders en/of leerkracht worden zowel de vaardigheden van het kind, als mogelijke emotionele- en/of gedragsproblemen in kaart gebracht.

Emotieregulatie
Leren omgaan met emoties is belangrijk voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Op basis van een vragenlijst of semi-gestructureerd interview kan worden nagegaan hoe het kind omgaat met angst, boosheid en verdriet. Deze resultaten geven een indicatie van de gehanteerde emotie-regulatiestrategieën.

Depressie
Depressie, depressieve symptomen of sombere gedachten? Natuurlijk kunnen deze bij kinderen en jongeren voorkomen; zij het dat deze zich veelal op een andere wijze manifesteren. Het is belangrijk deze voortijdig op te sporen.

Hechtingsproblematiek
Hechting is de duurzame affectieve band tussen het kind en zijn/haar hechtingsfiguur. De verscheidene hechtingspatronen kunnen aan de hand van vragenlijsten opgespoord en, indien nodig, met de nodige ondersteuning bijgestuurd worden.

Eetproblemen
Wanneer kinderen of jongeren, stress of spanning ervaren, kan dit een impact op hun eetpatroon hebben. Bij het onderzoek van kinderen en adolescenten met een mogelijke eetstoornis is het belangrijk om rekening te houden met samenhangende problematieken zoals angst, dwang, depressie en autisme.

Intelligentie

Het doel van een intelligentie onderzoek omvat een niveaubepaling te doen van de cognitieve mogelijkheden van kinderen, jongeren of volwassenen. Hierbij worden de verschillende deelaspecten van intelligentie gemeten; zoals geheugen, ruimtelijk inzicht of verbanden zien. Men verkrijgt zo, naast een totaal inschatting van een persoons intelligentie, ook een sterkte-zwakte analyse van iemands mogelijkheden.

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Via een screenerafname bij één van beide ouders wordt nagegaan of er vermoeden van ASS aanwezig is bij het kind. Aansluitend kan via een semi-gestructureerd interview bij ouder én kind nagegaan worden in welke mate de ernst van de sociale beperkingen, gepaard gaande met ASS, het algemeen functioneren verstoren. Echter, bij volwassenen kunnen bovenstaande beperkingen het functioneren eveneens danig verstoren. De tests kunnen helpen om ASS te onderscheiden van andere psychiatrische aandoeningen.

Diagnostiek voor volwassenen

Psychosociale problemen

Depressie, angst, stress en burn-out
Depressie, stress en angst zijn in onze huidige maatschappij veel voorkomende symptomen. Het is belangrijk hierin een duidelijk onderscheid te maken voor een begeleiding op maat.

Rouw en verlies
Verlies en rouw horen bij het leven, leder individu legt hierbij een uniek rouwtraject af, waarbij men het soms moeilijk heeft om het leven weer vorm te geven. Aan de hand van gesprekken en testing kunnen we samen dit rouwtraject afleggen.

Opvoedings- en gezinsdiagnostiek

Diagnostiek van gezinsfenomenen zoals kwaliteit van opvoeding, opvoedingsstijl, ouder-kindrelatie, gezinsklimaat... Op deze wijze kunnen we een antwoord bieden op de vraag "Hoe pakken we de problemen binnen ons gezin, relatie,... aan?". Waarbij de gebruikte instrumenten een bijdrage leveren aan het vinden van de best passende hulpverlening.

Loopbaanbegeleiding

In een loopbaanbegeleidingstraject zoeken we tijdens verschillende gesprekken uit wat uw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leer je jouw loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert je, welke banen passen bij jou? Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin je aangeeft welke stappen je moet ondernemen om uw doelen te bereiken. Tot slot helpen we jou om je ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

  • Intelligentie-onderzoek
  • Persoonlijkheids-onderzoek
  • Autisme spectrum stoornissen

Direct hulp nodig?

Maak een afspraak.

Over mijzelf

Psycholoog Sint Niklaas
Het is voor mij nog altijd wonderbaarlijk, als ik iemand met klachten van binnen vooruit help.
Alexander Mikolon

In therapie

De behandeling die ik geef is gericht op inzicht. We praten. We duiden. We leren. Daarbij schuwen we geen enkel onderwerp; zaken die nu spelen, situaties in het verleden, maar ook dromen, en beelden die spontaan opkomen.
Lees meer

Heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met mij op!


Compsy